MALIN SIWE: Tvinga inte elever att gå på klimatdemonstration

Funfeed

‘Hållbarhet’ är ett signalord som präglar det offentliga Sverige. Det finns ingen gemensam definition och än mindre enighet om vad som är hållbart. Men det låter bra, inriktat på att rädda världen liksom.Vid Göteborgs universitet, GU, startar projektet ‘Kritisk djurpedagogik i miljö- och hållbarhetsundervisning’ som ska pågå i tre år.Gymnasielärare bjuds in till work shops där de ska utbildas om relationen mellan människa och djur. GP.se har skrivit om projektet och berättar om uppgifter deltagande lärare kan få:’Undersök hur vårt språkbruk upprätthåller djurutnyttjande (t.